DĄŻYMY DO UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH O NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI
 • [hide]Diagnostyka obrazowa
 • [hide]Laboratoria
 • [hide] Wejdź i Sprawdź!
 • SPS ZOZ w Lęborku
  SPS ZOZ w Lęborku
  Nowoczesny szpital i nowoczesne poradnie specjalistyczne 84-300 Lębork, ul.Juliana Węgrzynowicza 13, tel. (0-59) 86 35 202
 • Nowoczesny sprzęt i wyposażenie
  Nowoczesny sprzęt i wyposażenie
  SPS ZOZ w Lęborku to nowoczesny sprzęt medyczny renomowanych producentów oraz nowoczesne wyposażenie sal zabiegowych i chorych.
 • Nowoczesna infrastruktura szpitala
  Nowoczesna infrastruktura szpitala
  Nowoczesne wnętrza, które pomogą Państwu się odnaleźć.
 • Parking cennik
  Parking cennik
 •  CENTRALNA REJESTRACJA do Poradni Specjalistycznych  tel. 59 / 86 35 283  lub  59 / 86 35 289   ZAPRASZAMY do poradni: ALERGOLOGICZNEJ, CHIRURGII OGÓLNEJ, CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ, DIABETOLOGICZNEJ, LOGOPEDYCZNEJ, NEONATOLOGICZNEJ, ONKOLOGICZNEJ, PATOLOGII CIĄŻY oraz KONTROLI ROZRUSZNIKÓW I KARDIOWERTERÓW.

Informacja dotycząca dokumentacji medycznej w Archiwum SPS ZOZ w Lęborku

 

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lęborku informuje, że zgodnie z przepisami dotyczącymi przechowywania dokumentacji medycznej, zamierzamy wybrakować dokumentację z lat 1993-1996.

 

Osoby, które w tych latach były hospitalizowane  w naszym Szpitalu mogą odebrać oryginały historii choroby (po raz ostatni przed zniszczeniem), osobiście bądź poprzez przedstawicieli ustawowych, a w razie śmierci tych osób przez osoby upoważnione do uzyskiwania dokumentacji w przypadku zgonu osoby hospitalizowanej.

 

Po odbiór oryginału dokumentacji medycznej można zgłaszać się najpóźniej

w terminie do 31.07.2017r. do Archiwum Zakładowego Szpitala.

 

Po w/w terminie dokumentacja medyczna zostanie zniszczona.

 

Kontakt w sprawie: Archiwum Zakładowe tel. 59  8635 239

 

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lęborku

Przejdź do góry strony