DĄŻYMY DO UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH O NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI
 • [hide]Diagnostyka obrazowa
 • [hide]Laboratoria
 • [hide] Wejdź i Sprawdź!
 • SPS ZOZ w Lęborku
  SPS ZOZ w Lęborku
  Nowoczesny szpital i nowoczesne poradnie specjalistyczne 84-300 Lębork, ul.Juliana Węgrzynowicza 13, tel. (0-59) 86 35 202
 • Nowoczesny sprzęt i wyposażenie
  Nowoczesny sprzęt i wyposażenie
  SPS ZOZ w Lęborku to nowoczesny sprzęt medyczny renomowanych producentów oraz nowoczesne wyposażenie sal zabiegowych i chorych.
 • Nowoczesna infrastruktura szpitala
  Nowoczesna infrastruktura szpitala
  Nowoczesne wnętrza, które pomogą Państwu się odnaleźć.
 • Parking cennik
  Parking cennik
 •  CENTRALNA REJESTRACJA do Poradni Specjalistycznych  tel. 59 / 86 35 283  lub  59 / 86 35 289   ZAPRASZAMY do poradni: ALERGOLOGICZNEJ, CHIRURGII OGÓLNEJ, CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ, DIABETOLOGICZNEJ, LOGOPEDYCZNEJ, NEONATOLOGICZNEJ, ONKOLOGICZNEJ, PATOLOGII CIĄŻY oraz KONTROLI ROZRUSZNIKÓW I KARDIOWERTERÓW.

Akredytacja Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia dla SPS ZOZ w Lęborku

AKREDYTACJA CENTRUM MONITOROWANIA JAKOŚCI W OCHRONIE ZDROWIA DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO SPECJALISTYCZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W LĘBORKU


            W dniu 17.11.2011 roku dyrektor Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku odebrał z rąk dyrektora Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia prestiżowy certyfikat akredytacyjny. Wręczenia certyfikatu dokonał Jerzy Hennig Dyrektor Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. Wyróżnienie jest wynikiem intensywnej pracy kadry całego szpitala, uzyskanie tego rodzaju certyfikatu jest ogromnym wyróżnieniem i konsekwencją spełnienia szeregu wymagań z zakresu standardów jakościowych określonych przez Ministerstwo Zdrowia.
            Na uroczystość przybyło wielu gości m.in. z Rady Powiatu i Zarządu Powiatu Lęborskiego, radni miasta Lęborka, członkowie Rady Społecznej SPS ZOZ w Lęborku, lekarze kierujący oddziałami, pielęgniarki oddziałowe, kierownicy komórek organizacyjnych, członkowie zespołów akredytacyjnych i wielu innych gości.
Certyfikat akredytacyjny Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lęborku otrzymał po raz pierwszy i przyznany został na okres trzech lat.

Na początku 2015 roku wynikiem przeprowadzonego audytu było przyznanie Certyfikatu Akredytacyjnego na okres kolejnych trzech lat. Potwierdziło to jednoznacznie przygotowanie naszej placówki do realizowania zadań oczekiwanych przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia.

Korzyści z akredytacji nie ograniczają się tylko do pacjenta. Akredytacja niesie ze sobą usprawnienie funkcjonowania szpitala, rozwijanie inicjatyw wewnątrzszpitalnych, zwiększenie zaufania społecznego. Status Szpitala Akredytowanego sugeruje pacjentowi, że placówka znacznie poprawiła jakość wykonywanych świadczeń. Otrzymanie certyfikatu daje gwarancję wysokiej jakości usług medycznych świadczonych przez lęborską placówkę i stawia nasz szpital w gronie najlepszych placówek w kraju.

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lęborku

Przejdź do góry strony