DĄŻYMY DO UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH O NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI
 • [hide]Diagnostyka obrazowa
 • [hide]Laboratoria
 • [hide] Wejdź i Sprawdź!
 • SPS ZOZ w Lęborku
  SPS ZOZ w Lęborku
  Nowoczesny szpital i nowoczesne poradnie specjalistyczne 84-300 Lębork, ul.Juliana Węgrzynowicza 13, tel. (0-59) 86 35 202
 • Nowoczesny sprzęt i wyposażenie
  Nowoczesny sprzęt i wyposażenie
  SPS ZOZ w Lęborku to nowoczesny sprzęt medyczny renomowanych producentów oraz nowoczesne wyposażenie sal zabiegowych i chorych.
 • Nowoczesna infrastruktura szpitala
  Nowoczesna infrastruktura szpitala
  Nowoczesne wnętrza, które pomogą Państwu się odnaleźć.
 • Parking cennik
  Parking cennik
 •  CENTRALNA REJESTRACJA do Poradni Specjalistycznych  tel. 59 / 86 35 283  lub  59 / 86 35 289   ZAPRASZAMY do poradni: ALERGOLOGICZNEJ, CHIRURGII OGÓLNEJ, CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ, DIABETOLOGICZNEJ, LOGOPEDYCZNEJ, NEONATOLOGICZNEJ, ONKOLOGICZNEJ, PATOLOGII CIĄŻY oraz KONTROLI ROZRUSZNIKÓW I KARDIOWERTERÓW.

Uroczyste podpisanie umów o dofinansowanie w Starostwie Powiatowym w Lęborku

 

W piątek 4 sierpnia w Starostwie Powiatowym w Lęborku odbyło się uroczyste podpisanie umów o dofinansowanie projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 w ramach Osi Priorytetowej 07 Zdrowie, Działanie 07.01 Zasoby ochrony zdrowia.

Na 19 złożonych w konkursie wniosków, 10 otrzymało dofinansowanie, wśród nich nasz szpital, który znalazł się na 6 miejscu. Projekt pn. „Poprawa dostępności do kompleksowych świadczeń zdrowotnych la pacjentów ze schorzeniami układu krążenia poprzez rozbudowę, modernizację, wyposażenie oddziałów: kardiologicznego i rehabilitacji kardiologicznej oraz poradni, a także utworzenie zespołu do kinezyterapii w ramach Działu Fizjoterapii w SPS ZOZ w Lęborku” oszacowany jest na 6 253 052,35 PLN, z czego dofinansowanie z budżetu środków europejskich (85% wydatków kwalifikowalnych) wynosi  4 955 879,58 PLN

 

Projekt będzie realizowany do marca 2019 roku. Przedmiotem projektu jest zapobieganie następstwom chorób cywilizacyjnych, poprzez dostępność do świadczeń zdrowotnych z zakresu rehabilitacji kardiologicznej, utrwalenie efektów leczenia szpitalnego oraz aktywację i poprawę jakości życia osób ze schorzeniami układu krążenia starzejącej się populacji regionu. Realizacja projektu zwiększy dostęp do świadczeń zdrowotnych dla pacjentów ze schorzeniami układu krążenia. Zapewniona zostanie kompleksowa opieka dla pacjentów przez multidyscyplinarny zespół specjalistów rehabilitacji, obejmującej leczenie szpitalne, ambulatoryjne, środowiskowe, a także prozdrowotne działania edukacyjne, Jakość świadczeń usług zostanie podniesiona poprzez poprawę warunków lokalnych i wyposażenie w nowoczesny sprzęt, a dostęp do nich poprawiony, dzięki dostosowaniu infrastruktury do potrzeb osób o ograniczonej sprawności.

 

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lęborku

Przejdź do góry strony