DĄŻYMY DO UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH O NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI
 • [hide]Diagnostyka obrazowa
 • [hide]Laboratoria
 • [hide] Wejdź i Sprawdź!
 • SPS ZOZ w Lęborku
  SPS ZOZ w Lęborku
  Nowoczesny szpital i nowoczesne poradnie specjalistyczne 84-300 Lębork, ul.Juliana Węgrzynowicza 13, tel. (0-59) 86 35 202
 • Nowoczesny sprzęt i wyposażenie
  Nowoczesny sprzęt i wyposażenie
  SPS ZOZ w Lęborku to nowoczesny sprzęt medyczny renomowanych producentów oraz nowoczesne wyposażenie sal zabiegowych i chorych.
 • Nowoczesna infrastruktura szpitala
  Nowoczesna infrastruktura szpitala
  Nowoczesne wnętrza, które pomogą Państwu się odnaleźć.
 • Parking cennik
  Parking cennik
 •  CENTRALNA REJESTRACJA do Poradni Specjalistycznych  tel. 59 / 86 35 283  lub  59 / 86 35 289   ZAPRASZAMY do poradni: ALERGOLOGICZNEJ, CHIRURGII OGÓLNEJ, CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ, DIABETOLOGICZNEJ, LOGOPEDYCZNEJ, NEONATOLOGICZNEJ, ONKOLOGICZNEJ, PATOLOGII CIĄŻY oraz KONTROLI ROZRUSZNIKÓW I KARDIOWERTERÓW.

Centralna Rejestracja

Aby zarejestrować się do dowolnej Poradni Specjalistycznej skorzystaj z usług CENTRALNEJ REJESTRACJI.

 

CENTRALNA REJESTRACJA do Poradni Specjalistycznych
(IV piętro Szpitala)
Rejestrować się można osobiście lub telefonicznie
Od PONIEDZIAŁKU do PIĄTKU
w godz. 7.00 – 15.00
tel. 59 / 86 35 283  lub  59 / 86 35 289

          

Jednocześnie informujemy, iż Poradnia Kardiologiczna oraz Poradnia Kontroli Rozruszników i Kardiowerterów znajduje się na IV piętrze.
 

SZCZEGÓLNE UPRAWNIENIA OSÓB REPRESJONOWANYCH, KOMBATANTÓW, INWALIDÓW WOJENNYCH I WOJSKOWYCH, WETERANÓW DZIAŁŃ POZA GRANICAMI PAŃSTWA, CYWILNYCH NIEWIDOMYCH OFIAR DZIAŁAŃ WOJENNYCH ORAZ ZASŁUŻONYCH HONOROWYCH DAWCÓW KRWI I ZASŁUŻONYCH DAWCÓW PRZESZCZEPU.

1. Prawo do korzystania ze świadczeń medycznych poza kolejnością w aptekach i placówkach medycznych przysługuje:
inwalidom wojennym i wojskowym, kombatantom oraz zasłużonym honorowym dawcom krwi lub zasłużonym dawcom przeszczepu; weteranom działań poza granicami państwa;

2. Prawo do korzystania bez skierowania z ambulatoryjnych porad i świadczeń specjalistycznych każdego typu przysługuje:
inwalidom wojennym i wojskowym, kombatantom oraz cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych; osobom represjonowanym , weteranom działań poza granicami państwa;

3. Prawo do bezpłatnego zaopatrzenie w leki przysługuje:
weteranom działań poza granicami państwa, inwalidom wojennym, osobom represjonowanym, ich małżonkom pozostającym na ich wyłącznym utrzymaniu oraz wdowom i wdowcom po poległych żołnierzach i zmarłych inwalidach wojennych i osobach  represjonowanych, uprawnionych do renty rodzinnej. Inwalidom wojskowym, osobom, które doznały uszczerbku na zdrowiu w związku z działaniami wojennymi oraz cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych przysługuje bezpłatne zaopatrzenie w leki objęte wykazami leków podstawowych i uzupełniających do wysokości limitu określonego w obwieszczeniu Ministra Zdrowia.

4. Prawo do bezpłatnego i poza kolejnością zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przysługuje:
inwalidom wojennym i wojskowym, cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych lub osobom represjonowanym.

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lęborku

Przejdź do góry strony