DĄŻYMY DO UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH O NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI
 • [hide]Diagnostyka obrazowa
 • [hide]Laboratoria
 • [hide] Wejdź i Sprawdź!
 • SPS ZOZ w Lęborku
  SPS ZOZ w Lęborku
  Nowoczesny szpital i nowoczesne poradnie specjalistyczne 84-300 Lębork, ul.Juliana Węgrzynowicza 13, tel. (0-59) 86 35 202
 • Nowoczesny sprzęt i wyposażenie
  Nowoczesny sprzęt i wyposażenie
  SPS ZOZ w Lęborku to nowoczesny sprzęt medyczny renomowanych producentów oraz nowoczesne wyposażenie sal zabiegowych i chorych.
 • Nowoczesna infrastruktura szpitala
  Nowoczesna infrastruktura szpitala
  Nowoczesne wnętrza, które pomogą Państwu się odnaleźć.
 • Parking cennik
  Parking cennik
 •  CENTRALNA REJESTRACJA do Poradni Specjalistycznych  tel. 59 / 86 35 283  lub  59 / 86 35 289   ZAPRASZAMY do poradni: ALERGOLOGICZNEJ, CHIRURGII OGÓLNEJ, CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ, DIABETOLOGICZNEJ, LOGOPEDYCZNEJ, NEONATOLOGICZNEJ, ONKOLOGICZNEJ, PATOLOGII CIĄŻY oraz KONTROLI ROZRUSZNIKÓW I KARDIOWERTERÓW.

Informacja dla osób niesłyszących


ZASADY KORZYSTANIA Z POMOCY
OSOBY PEŁNIĄCEJ FUNKCJĘ TŁUMACZA JĘZYKA MIGOWEGO


Realizując postanowienia ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się [Dz. U. z 2011r. Nr 209, poz.1243] informujemy, że w Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Lęborku istnieje możliwość skorzystania z usług tłumacza języka migowego przez osoby niesłyszące, mające problemy z komunikowaniem się w celu załatwienia sprawy związanej z pobytem i leczeniem pacjenta w SPS ZOZ w Lęborku.

W tym celu osoba zainteresowana pomocą tłumacza powinna zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia w terminie, co najmniej na 3 dni robocze przed datą realizacji świadczenia, z wyłączeniem sytuacji nagłych z wykorzystaniem druku, który jest do pobrania poniżej na stronie.

Usługa tłumacza przy załatwianiu spraw urzędowych jest bezpłatna.

Wypełniony Formularz zgłoszenia można przekazać:
•    pisemnie na adres: SPSZOZ ul. Juliana Węgrzynowicza 13, 84-300 Lębork
•    pocztą elektroniczną sekretariat@szpital-lebork.com.pl
•    osobiście w Sekretariacie Szpitala ul. Juliana Węgrzynowicza 13
•    faksem na numer: 59 8633173

Po przyjęciu, zgłoszenie zostaje przekazane do Pełnomocnika ds. Pacjenta, który kontaktuje się bezpośrednio z osobą zgłaszającą, w sposób przez nią wskazany, potwierdzając możliwość realizacji zgłoszenia i jednocześnie ustalając sposób jego realizacji lub informuje o braku możliwości realizacji świadczenia.


W przypadkach nagłych, usługa tłumacza języka migowego realizowana będzie w formie telefonicznego wezwania pracownika SPSZOZ w Lęborku (posługującego się językiem migowym) lub wezwanie tłumacza języka migowego z listy Rejestru tłumaczy języka migowego dostępnego na stronie Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego

ZAŁATWIANIE SPRAWY PRZY POMOCY OSOBY PRZYBRANEJ
osoby niesłyszące, mające problemy z komunikowaniem się w celu załatwienia sprawy związanej z pobytem i leczeniem pacjenta w SPSZOZ w Lęborku mogą korzystać z pomocy osoby przybranej, tzn. osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną do porozumiewania się w załatwieniu spraw w SPSZOZ w Lęborku.
 

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lęborku

Przejdź do góry strony