DĄŻYMY DO UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH O NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI
 • konsultacje chirurgiczno-onkologicze
  konsultacje chirurgiczno-onkologicze
 • [hide]Diagnostyka obrazowa
 • [hide]Laboratoria
 • [hide] Wejdź i Sprawdź!
 • SPS ZOZ w Lęborku
  SPS ZOZ w Lęborku
  Nowoczesny szpital i nowoczesne poradnie specjalistyczne 84-300 Lębork, ul.Juliana Węgrzynowicza 13, tel. (0-59) 86 35 202
 • Nowoczesny sprzęt i wyposażenie
  Nowoczesny sprzęt i wyposażenie
  SPS ZOZ w Lęborku to nowoczesny sprzęt medyczny renomowanych producentów oraz nowoczesne wyposażenie sal zabiegowych i chorych.
 • Nowoczesna infrastruktura szpitala
  Nowoczesna infrastruktura szpitala
  Nowoczesne wnętrza, które pomogą Państwu się odnaleźć.
 • Parking cennik
  Parking cennik
 •  CENTRALNA REJESTRACJA do Poradni Specjalistycznych  tel. 59 / 86 35 283  lub  59 / 86 35 289   ZAPRASZAMY do poradni: ALERGOLOGICZNEJ, CHIRURGII OGÓLNEJ, CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ, DIABETOLOGICZNEJ, LOGOPEDYCZNEJ, NEONATOLOGICZNEJ, ONKOLOGICZNEJ, PATOLOGII CIĄŻY oraz KONTROLI ROZRUSZNIKÓW I KARDIOWERTERÓW.

Konkurs na stanowisko Naczelnej Pielęgniarki SPSZOZ w Lęborku

 

 

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

w Lęborku ul. Juliana Węgrzynowicza 13 ogłasza konkurs na stanowisko

 

 1. Naczelnej Pielęgniarki SPSZOZ w Lęborku

 

 

Wymagane kwalifikacje – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 20.07.2011r w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. Nr 151, poz. 896 z póź. zm.).

 

Oferty wraz z dokumentami określonymi w § 12 ust.1 i ust. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 06.02.2012r w sprawie przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz.U.2012, poz. 182 z 17.02.2012r.) należy składać w zamkniętej kopercie w terminie 30 dni od daty ukazania się ogłoszenia w prasie codziennej o zasięgu ogólnopolskim oraz w siedzibie podmiotu leczniczego, tj. do dnia 10.06.2017r w kancelarii  szpitala w budynku administracji lub na adres:

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej

84-300 Lębork ul. Juliana Węgrzynowicza 13 

 

Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego, a także adnotacje o treści: „ Konkurs na stanowisko Naczelnej Pielęgniarki SPSZOZ w Lęborku”.

 

Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym dostępne

są w siedzibie podmiotu (sekretariat szpitala budynek administracji).

 

O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lęborku

Przejdź do góry strony