DĄŻYMY DO UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH O NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI
 • [hide]Diagnostyka obrazowa
 • [hide]Laboratoria
 • [hide] Wejdź i Sprawdź!
 • SPS ZOZ w Lęborku
  SPS ZOZ w Lęborku
  Nowoczesny szpital i nowoczesne poradnie specjalistyczne 84-300 Lębork, ul.Juliana Węgrzynowicza 13, tel. (0-59) 86 35 202
 • Nowoczesny sprzęt i wyposażenie
  Nowoczesny sprzęt i wyposażenie
  SPS ZOZ w Lęborku to nowoczesny sprzęt medyczny renomowanych producentów oraz nowoczesne wyposażenie sal zabiegowych i chorych.
 • Nowoczesna infrastruktura szpitala
  Nowoczesna infrastruktura szpitala
  Nowoczesne wnętrza, które pomogą Państwu się odnaleźć.
 • Parking cennik
  Parking cennik
 •  CENTRALNA REJESTRACJA do Poradni Specjalistycznych  tel. 59 / 86 35 283  lub  59 / 86 35 289   ZAPRASZAMY do poradni: ALERGOLOGICZNEJ, CHIRURGII OGÓLNEJ, CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ, DIABETOLOGICZNEJ, LOGOPEDYCZNEJ, NEONATOLOGICZNEJ, ONKOLOGICZNEJ, PATOLOGII CIĄŻY oraz KONTROLI ROZRUSZNIKÓW I KARDIOWERTERÓW.

PILNE! - Lekarz Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i Zespołu Ratownictwa Medycznego

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  w Lęborku
pilnie zatrudni lekarza:
Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

Zespołu Ratownictwa Medycznego

 w zakresie pełnienia dyżurów medycznych w SOR/ZRM i/lub pracy dopołudniowej

Wymagania:
Konieczne uprawnienia lekarza systemuwedług USTAWY z dnia 8 września 2006 r.o Państwowym Ratownictwie Medycznym- lekarz posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny ratunkowej albo lekarz, który ukończył co najmniej drugi rok specjalizacji w dziedzinie medycyny ratunkowej, lekarz specjalista lub posiadający tytuł specjalisty albo który ukończył co najmniej drugi rok specjalizacji w dziedzinie: anestezjologii i intensywnej terapii, chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej, chirurgii dziecięcej,ortopedii i traumatologii narządu ruchu, ortopedii i traumatologii lub pediatrii albo 3000 godzin w wykonywaniu zawodu lekarza w szpitalnym oddziale ratunkowym, zespole ratownictwa medycznego, lotniczym zespole
ratownictwa medycznego lub izbie przyjęć szpitala).


 Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub umowę cywilno – prawną.
 Zapewniamy dobre warunki pracy i płacy , a także możliwość rozwoju zawodowego.

 Bliższych informacji udzieli:
 Naczelny Lekarz Szpitala tel. (59) 86 35 325, (59) 86 35 325
 lub Dział Kadr tel. (59) 86 35 261

 Oferty prosimy przesyłać na adres:
 SPS ZOZ 84-300 Lębork   
 ul. Węgrzynowicza 13
 lub drogą elektroniczną na adres: kadry@szpital-lebork.com.pl.

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lęborku

Przejdź do góry strony