DĄŻYMY DO UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH O NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI
 • [hide]Diagnostyka obrazowa
 • [hide]Laboratoria
 • [hide] Wejdź i Sprawdź!
 • SPS ZOZ w Lęborku
  SPS ZOZ w Lęborku
  Nowoczesny szpital i nowoczesne poradnie specjalistyczne 84-300 Lębork, ul.Juliana Węgrzynowicza 13, tel. (0-59) 86 35 202
 • Nowoczesny sprzęt i wyposażenie
  Nowoczesny sprzęt i wyposażenie
  SPS ZOZ w Lęborku to nowoczesny sprzęt medyczny renomowanych producentów oraz nowoczesne wyposażenie sal zabiegowych i chorych.
 • Nowoczesna infrastruktura szpitala
  Nowoczesna infrastruktura szpitala
  Nowoczesne wnętrza, które pomogą Państwu się odnaleźć.
 • Parking cennik
  Parking cennik
 •  CENTRALNA REJESTRACJA do Poradni Specjalistycznych  tel. 59 / 86 35 283  lub  59 / 86 35 289   ZAPRASZAMY do poradni: ALERGOLOGICZNEJ, CHIRURGII OGÓLNEJ, CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ, DIABETOLOGICZNEJ, LOGOPEDYCZNEJ, NEONATOLOGICZNEJ, ONKOLOGICZNEJ, PATOLOGII CIĄŻY oraz KONTROLI ROZRUSZNIKÓW I KARDIOWERTERÓW.

INFORMACJA O PRZEDŁUŻENIU TERMINU SKŁADANIA OFERT PRZETARGU NA DZIERŻAWĘ POMIESZCZEŃ

 

INFORMACJA O PRZEDŁUŻENIU TERMINU SKŁADANIA OFERT

PRZETARG NA DZIERŻAWĘ POMIESZCZEŃ O POWIERZCHNI OK.214 M2 SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO SPECJALISTYCZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W LĘBORKU DLA CELÓW URUCHOMIENIA PRACOWNI REZONANSU MAGNETYCZNEGO WRAZ ZE ZOBOWIĄZANIEM DO ZAWARCIA UMOWY O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ

1/2017

Na podstawie rozdziału VIII pkt. 8 Warunków przetargu, przesuwa się termin składania ofert na dzień 01.02.2017 r., godz. 11:30.

Tym samym:

 1. Rozdział VII pkt 9 Warunków Przetargu otrzymuje brzmienie:

Ofertę należy wraz z załącznikami umieścić w zapieczętowanej kopercie. Kopertę należy opatrzyć danymi składającego ofertę i zaadresować na adres Udzielającego zamówienie i opatrzyć napisami: “OFERTA – POSTĘPOWANIE PRZETARGOWE NA DZIERŻAWĘ POMIESZCZEŃ O POWIERZCHNI SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO SPECJALISTYCZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W LĘBORKU NR 1/2017. Nie otwierać przed dniem 01.02.2017 r. godz. 12:00”.

 1. Rozdział VIII zd. pierwsze Warunków Przetargu otrzymuje brzmienie:

Ofertę należy złożyć (lub przesłać pocztą) do dnia 1 lutego 2017 r. do godziny 11:30 w siedzibie Udzielającego zamówienie (kancelaria).

 1. Rozdział VIII pkt 1 otrzymuje brzmienie:

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w dniu:
1 lutego.2017 r. o godzinie 12.00 w sali konferencyjnej w budynku administracyjnym Udzielającego zamówienie.

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lęborku

Przejdź do góry strony