DĄŻYMY DO UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH O NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI
 • [hide]Diagnostyka obrazowa
 • [hide]Laboratoria
 • [hide] Wejdź i Sprawdź!
 • SPS ZOZ w Lęborku
  SPS ZOZ w Lęborku
  Nowoczesny szpital i nowoczesne poradnie specjalistyczne 84-300 Lębork, ul.Juliana Węgrzynowicza 13, tel. (0-59) 86 35 202
 • Nowoczesny sprzęt i wyposażenie
  Nowoczesny sprzęt i wyposażenie
  SPS ZOZ w Lęborku to nowoczesny sprzęt medyczny renomowanych producentów oraz nowoczesne wyposażenie sal zabiegowych i chorych.
 • Nowoczesna infrastruktura szpitala
  Nowoczesna infrastruktura szpitala
  Nowoczesne wnętrza, które pomogą Państwu się odnaleźć.
 • Parking cennik
  Parking cennik
 •  CENTRALNA REJESTRACJA do Poradni Specjalistycznych  tel. 59 / 86 35 283  lub  59 / 86 35 289   ZAPRASZAMY do poradni: ALERGOLOGICZNEJ, CHIRURGII OGÓLNEJ, CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ, DIABETOLOGICZNEJ, LOGOPEDYCZNEJ, NEONATOLOGICZNEJ, ONKOLOGICZNEJ, PATOLOGII CIĄŻY oraz KONTROLI ROZRUSZNIKÓW I KARDIOWERTERÓW.

Spis telefonów

SZPITALNY  ODDZIAŁ  RATUNKOWY  
Pogotowie Ratunkowe - Numer Alarmowy 999
Pogotowie Ratunkowe - Numer Alarmowy 112
FAX  (0-59) 86-35-314
Kierownik   (0-59) 86-35-304
Pielęgniarka Oddziałowa   (0-59) 86-35-238
 

 

ODDZIAŁ ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII  
Lekarz Kierujący Oddziałem  (0-59) 86-35-244
Lekarz Dyżurny   (0-59) 86-35-285
Pielęgniarka Oddziałowa (0-59) 86-35-256
Dyżurka Pielęgniarek (0-59) 86-35-255
Fax (0-59) 86-35-358

 

ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH, KARDIOLOGII i REHABILITACJI KARDIOLOGICZNEJ  
Lekarz Kierujący Oddziałem (0-59) 86-35-301
Lekarz Dyżurny (0-59) 86-35-226
Pokój Lekarzy  (0-59) 86-35-225
Fax (0-59) 86-35-368
Sekretariat  (0-59) 86-35-222
Pielęgniarka Oddziałowa  (0-59) 86-35-220
Odcinek Internistyczny-dyżurka (0-59) 86-35-223
Sala Kardiologiczna (0-59) 86-35-303
Sala intensywnego nadzoru internistycznego (0-59) 86-35-302
Odcinek kardiologiczny dyżurka (0-59) 86-35-224
Pracownia diagnostyki kardiologicznej  (0-59) 86-35-347
Gabinet EKG  (0-59) 86-35-215
Pokój Badań  (0-59) 86-35-373

 

DZIAŁ REHABILITACJI KARDIOLOGICZNEJ  
Rejestracja (0-59) 86-35-222
Sala rehabilitacji kardiologicznej (0-59) 86-35-788 (dla osób dzwoniących spoza Szpitala)

 

ODDZIAŁ PEDIATRYCZNY  
Lekarz Kierujący Oddziałem (0-59) 86-35-309
Gabinet Lekarski (0-59) 86-35-254
Pielęgniarka Oddziałowa (0-59) 86-35-216
Pokój Badań   i Konsultacji (0-59) 86-35-366
Odcinek Niemowlęcy dyżurka (0-59) 86-35-221
Odcinek dzieci starszych dyżurka / sekretariat (0-59) 86-35-251
Szkoła Rodzenia (0-59) 86-35-348

 

ODDZIAŁ NEONATOLOGICZNY   
Lekarz Kierujący Oddziałem  (0-59) 86-35-307
Pokój Lekarzy (0-59) 86-35-270
Pielęgniarka Oddziałowa (0-59) 86-35-234
Dyżurka Pielęgniarek  (0-59) 86-35-308

 

BLOK OPERACYJNY    
Kierownik   (0-59) 86-35-313
Pokój lekarski  (0-59) 86-35-407
Pokój Pielęgniarek Operacyjnych (0-59) 86-35-246

   

ODDZIAŁ CHIRURGICZNY OGÓLNY , GASTROENTEROLOGICZNY i REHABILITACYJNY  
Lekarz Kierujący Oddziałem  (0-59) 86-35-241
Lekarz Dyżurny     (0-59) 86-35-248
Pielęgniarka Oddziałowa (0-59) 86-35-245
Sekretariat  (0-59) 86-35-311
Dyżurka Pielęgniarska (0-59) 86-35-242
Sala Pooperacyjna (0-59) 86-35-316
Gabinet Zabiegowy aseptyczny (0-59) 86-35-404
Pokój Badań  (0-59) 86-35-360
Pokój Socjalny (0-59) 86-35-405

 

ODDZIAŁ CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ I REHABILITACYJNY  
Lekarz Kierujący Oddziałem  (0-59) 86-35-240
Pokój Lekarzy (0-59) 86-35-228
Pielęgniarka Oddziałowa  (0-59) 86-35-317
Sekretariat (0-59) 86-35-318
Punkt Pielęgniarski  (0-59) 86-35-214
   
   
ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY   
Lekarz Kierujący Oddziałem   (0-59) 86-35-231
Lekarz Dyżurny (0-59) 86-35-237
Dyżurka Lekarska ginekologiczna (0-59) 86-35-293
Pielęgniarka Oddziałowa (0-59) 86-35-305
Sekretariat  (0-59) 86-35-232
Dyżurka Położnych /Położniczy/ (0-59) 86-35-235
Dyżurka Położnych /Patologii ciąży/  (0-59) 86-35-236
Dyżurka Położnych /Ginekologia/  (0-59) 86-35-292
Trakt Porodowy (0-59) 86-35-233
Sala porodowa (0-59) 86-35-306

 

ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY   
Lekarz Kierujący Oddziałem  (0-59) 86-35-354
Sekretariat  (0-59) 86-35-296
Pokój Lekarza (0-59) 86-35-365
Pokój Lekarza (0-59) 86-35-321
Pokój Lekarza (0-59) 86-35-323
Pokój Lekarza (0-59) 86-35-355
Psycholog (0-59) 86-35-274
Psycholog (0-59) 86-35-287
Dyżurka Pielęgniarek   (0-59) 86-35-250
Dyżurka Pielęgniarek /parter/ (0-59) 86-35-205
Pielęgniarka Oddziałowa (0-59) 86-35-319
Lekarz dyżurny IIp.  (0-59) 86-35-259
Sala psychoterapii  (0-59) 86-35-380
Dyżurka Pielęgniarek /parter/ (0-59) 86-35-205

 

ODDZIAŁ GERIATRYCZNY

 
Sala intensywnej terapii                                                    (0-59) 8635 360                                            
Lekarz dyżurny                                                    (0-59) 8635 792
Pielęgniarka oddziałowa                                                    (0-59) 8635 286
Sekretariat                                                    (0-59) 8635 271
Kierownik oddziału                                                    (0-59) 8635 790
Dyżurka pielęgniarek                                                    (0-59) 8635 791
Sala rehabilitacyjna                                                    (0-59) 8635 796

 

PORADNIE SPECJALISTYCZNE   
CENTRALNA REJESTRACJA  do Poradni Specjalistycznych (0-59) 86-35-283 lub 86-35-289
Poradnia Nefrologiczna (Centrum Dializa Sp. z o.o.)  

 

PRACOWNIA ENDOSKOPII  
Rejestracja (0-59) 86-35-264

 

DZIAŁ FIZJOTERAPII    
Kierownik (0-59) 86-35-258
Gabinet konsultacyjny (0-59) 86-35-330
Fizykoterapia  (0-59) 86-35-229
Rejestracja (0-59) 86-35-213
Hydroterapia (0-59) 86-35-295
Sala ćwiczeń duża (0-59) 86-35-265
Sala ćwiczeń mała (0-59) 86-35-361
Wczesna rehabilitacja noworodka  (0-59) 86-35-326
Sala drenażu limfatycznego (0-59) 86-35-324
Sala masażu (0-59) 86-35-434

 

PRACOWNIA DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ   
Kierownik (0-59) 86-35-338
Kierownik Techników (0-59) 86-35-335
Tomografia Komputerowa  (0-59) 86-35-291
TK Lekarze  (0-59) 86-35-430
TK Lekarze (0-59) 86-35-429
Mammografia (0-59) 86-35-260
USG (0-59) 86-35-336
RTG      /opisy/  (0-59) 86-35-337
Rejestracja (0-59) 86-35-227

 

APTEKA ZAKŁADOWA  
Kierownik  (0-59) 86-35-203
Księgowość  (0-59) 86-35-334
Ekspedycja (0-59) 86-35-410

 

LABORATORIUM ANALITYCZNE   
Kierownik (0-59) 86-35-344
Rejestracja  (0-59) 86-35-217
Pracownia  Biochemii (0-59) 86-35-412
Pracownia Serologii  (0-59) 86-35-219

 

LABORATORIUM MIKROBIOLOGICZNE   
Kierownik (0-59) 86-35-345
Rejestracja  (0-59) 86-35-298

 

 PATOMORFOLOGIA  
Pracownia Patomorfologii (0-59) 86-35-204
Prosektorium (0-59) 86-35-209

 

 INNE  
Psycholog szpitalny (0-59) 86-35-786
Krwiodawstwo  (0-59) 86-35-279

 

STACJA DIALIZ  (Centrum Dializa Sp. z o.o.)  
Rejestracja (0-59) 84-13-497

  

DYREKCJA SZPITALA  
Dyrektor  
Z-ca Dyrektora ds. Finansowych  
Naczelny Lekarz Szpitala  
Sekretariat (0-59) 86-35-325
  (0-59) 86-35-331
Sekretariat fax (0-59) 86-33-173
Pielęgniarka Naczelna (0-59) 86-35-272
  Sekretariat nie łączy rozmów do pozostałych komórek Szpitala.

 

ADMINISTRACJA    
Pełnomocnik Zintegrowanego Systemu Zarządzania  (0-59) 86-35-273
Kadry - Kierownik (0-59) 86-35-275
Kadry (0-59) 86-35-261
Ksero  (0-59) 86-35-257
Pielęgniarka Epidemiologiczna  (0-59) 86-35-272
Radca Prawny  (0-59) 86-35-268
Główny Księgowy (0-59) 86-35-312
Księgowość  (0-59) 86-35-276
Sekcja ds. kosztów  (0-59) 86-35-349
Kasa   (0-59) 86-35-351
Płace  (0-59) 86-35-350
  (0-59) 86-35-277
KRIS- Kierownik i Dział Statystyki (0-59) 86-35-212
KRIS (0-59) 86-35-356
Archiwum (0-59) 86-35-239
Zamówienia Publiczne (0-59) 86-35-249
Dział Promocji i Rozwoju  (0-59) 86-35-322
Dział socjalny  (0-59) 86-35-210
Sekcja Inwestycji i Dozoru Budowlanego (0-59) 86-35-280
Inspektor OC  (0-59) 86-35-273
Inspektor BHP i P.poż  (0-59) 86-35-315

 


Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku przyjmuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 9.00 w gabinecie psychologa (po prawej stronie holu prowadzącego od Portierni w kierunku Oddziałów Szpitalnych i Wind).

Obowiązki Pełnomocnika do spraw Praw Pacjenta pełni Sara Wróblewska-Grabska, tel. (59) 86 35 786.

Do zadań Pełnomocnika należy:
- czuwanie nad przestrzeganiem praw pacjenta w SPS ZOZ w Lęborku,
- przyjmowanie skarg i pochwał od pacjentów dotyczących przestrzegania praw pacjenta,
- podejmowanie działań interwencyjnych.
 

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lęborku

Przejdź do góry strony