DĄŻYMY DO UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH O NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI
 • konsultacje chirurgiczno-onkologicze
  konsultacje chirurgiczno-onkologicze
 • [hide]Diagnostyka obrazowa
 • [hide]Laboratoria
 • [hide] Wejdź i Sprawdź!
 • SPS ZOZ w Lęborku
  SPS ZOZ w Lęborku
  Nowoczesny szpital i nowoczesne poradnie specjalistyczne 84-300 Lębork, ul.Juliana Węgrzynowicza 13, tel. (0-59) 86 35 202
 • Nowoczesny sprzęt i wyposażenie
  Nowoczesny sprzęt i wyposażenie
  SPS ZOZ w Lęborku to nowoczesny sprzęt medyczny renomowanych producentów oraz nowoczesne wyposażenie sal zabiegowych i chorych.
 • Nowoczesna infrastruktura szpitala
  Nowoczesna infrastruktura szpitala
  Nowoczesne wnętrza, które pomogą Państwu się odnaleźć.
 • Parking cennik
  Parking cennik
 •  CENTRALNA REJESTRACJA do Poradni Specjalistycznych  tel. 59 / 86 35 283  lub  59 / 86 35 289   ZAPRASZAMY do poradni: ALERGOLOGICZNEJ, CHIRURGII OGÓLNEJ, CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ, DIABETOLOGICZNEJ, LOGOPEDYCZNEJ, NEONATOLOGICZNEJ, ONKOLOGICZNEJ, PATOLOGII CIĄŻY oraz KONTROLI ROZRUSZNIKÓW I KARDIOWERTERÓW.

Oddział Chorób Wewnętrznych, Geriatryczny, Kardiologii i Rehabilitacji Kardiologicznej

Skierowanie do pobrania:  Wniosek o przyjęcie do Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej

Telefony kontaktowe:
Sekretariat (0-59) 86 35 222
Lekarz Kierujący oddziałem (059) 86 35 301
Lekarz Dyżurny po godzinie 15 (0-59) 86 35 226
Pielęgniarka Oddziałowa (059) 86 35 220
Dyżurka pielęgniarska odcinek internistyczny (0-59) 86 35 223
Dyżurka pielęgniarska odcinek kardiologiczny (0-59) 86 35 224
Sala Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego (0-59) 86 35 303
Sala Intensywnej Opieki Internistycznej (0-59) 86 35 302
Sala Rehabilitacji Kardiologicznej (0-59) 86 35 788

E-mail:

kardiologia@szpital-lebork.com.pl

Informacje dla pacjentów:
W dniu przyjęcia do szpitala pacjent powinien zgłosić się rano ok. godziny 8:00 (na czczo) do Izby przyjęć (znajdującej się przy portierni szpitala) celem założenia historii choroby.
Pacjent powinien mieć przy sobie :
- Skierowanie do szpitala – do Oddziału Chorób Wewnętrznych i Kardiologii lub Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej,
- Dowód tożsamości,
- Kompletną dokumentację medyczna (karty informacyjne z poprzednich pobytów w szpitalach, wyniki badań diagnostycznych i laboratoryjnych-ambulatoryjne),
- Listę aktualnie przyjmowanych leków (bądź te leki),
- W przypadku konieczności uzyskania zwolnienia za pobyt w szpitalu,
· NIP osobisty, bądź serię i nr dowodu osobistego,
· NIP i skróconą nazwę zakładu pracy,
- Piżamę dwuczęściową (dot. także kobiet), szlafrok, kapcie, klapki pod prysznic, przybory toaletowe (mydło, gąbka),
- Ręczniki, sztućce, kubek,
- W razie pytań i wątpliwości proszę dzwonić do sekretariatu Oddziału nr tel. 59 86 35 222

Kwalifikacja do Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej/ustalenie terminu przyjęcia:

-codziennie od 8.30 do 10.00 (prosimy o zgłoszenie do Sekretariatu Oddziału)- kwalifikacja osobiście przez Lekarza Kierującego Oddziałem lub Zastępcę Lekarza Kierującego Oddziałem,

-w wyjątkowych przypadkach telefonicznie/fax/e-mail przez lekarza prowadzącego pacjenta z przesłaniem kopii/skanu dokumentacji pacjenta.

Skierowanie na rehabilitację kardiologiczną w ramach kontynuacji leczenia jest wystawiane przez lekarza:

1) oddziału kardiologicznego, kardiochirurgicznego, chorób wewnętrznych,

2) poradni kardiologicznej lub poradni rehabilitacyjnej

Kwalifikacja do przyjęć planowych do Oddziału Chorób Wewnętrznych i Kardiologii/ustalenie terminu przyjęcia:

Codziennie w godz. 8.30- 10.00

Skierowanie do Oddziału Chorób Wewnętrznych i Kardiologii :wystwione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (POZ/Poradnia Specjalistyczna)

Kadra Lekarska:
Lekarz Kierujący Oddziałem

lek. med. Krzysztof Łotowski – specjalista w dziedzinie chorób wewn. i kardiologii

Z-ca Lekarza Kierującego Oddziałem
lek. med.  Lucjan Romanek - specjalista w dziedzinie chorób wewn
 

Lekarze:

 • lek. med. Damian Sendrowski – specjalista w dziedzinie chorób wewn. i kardiologii
 • lek.med Stefania Matuszewska - specjalista rehabilitacji medycznej,
 • lek.med Zbigniew Gliński- specjalista rehabilitacji medycznej, w trakcie specjalizacji z balneologii

 • lek. med. Magdalena Ciszek - specjalista w dziedzinie chorób wewn.
 • lek. med. Izabela Pajuro - specjalista w dziedzinie chorób wewn.
 • lek. med. Agata Polańska-Szczap - w trakcie specjalizacji w dziedzinie kardiologii
 • lek. med. Adrian Mochnacki - specjalista w dziedzinie chorób wewn.
 • lek. med. Jacek Hincz – specjalista w dziedzinie kardiologii
 • lek. med. Marek Zinczuk - w trakcie specjalizacji z kardiologii

Rezydenci:

 • Lek .med. Iwona Lesner - w trakcie specjalizacji w dziedzinie kardiologii

Rehabilitant

 • mgr Jacek Oto

Psycholog

 • mgr Sara Wróblewska-Grabska

Pięlęgniarka edukatorka

 • Pani Ewa Grabiec

Pielęgniarki:
Pielęgniarka Oddziałowa
- mgr Gabriela Karczewska

• Zastępca Pielęgniarki Oddziałowej: Bernarda Kobós
• 35 pielęgniarek ( dwie pięlęgniarki z specjalizacją kardiologiczną, pięć pielęgniarek z specjalizacją z pielęgniarstwa zachowawczego, siedem pielęgniarek z licencjatem, 12 pielęgniarek z kursem EKG, 17 pielęgniarek z kursem kwalifikacyjnym zachowawczym, 15 pielęgniarek po kursie specjalistycznym reanimacja i resuscytacja, trzydzieści pielęgniarek po kursie specjalistycznym leczenie ran).
• 4 opiekuneki medyczne
• 1 sanitariusz
• 2 sekretarki medyczne

Działalność:
Na oddziale znajdują się 52 łóżka w nowoczesnych  jedno i trzyosobowych salach wyposażonych w aparaty telefoniczne i telewizory.
W salach ogólnych jest możliwość ciągłego telemetrycznego monitorowania pacjentów.

W ramach oddziału funkcjonuje ponadto:


1. Sala Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego (5 łóżek) - sala wyposażona w nowoczesny sprzęt pozwalający na ciągłe monitorowanie i leczenie pacjentów w kardiologicznych stanach zagrożenia życia
2. Sala Intensywnego Nadzoru Internistycznego (4 łóżka) - sala wyposażona w nowoczesny sprzęt pozwalający na ciągłe monitorowanie i leczenie pacjentów w internistycznych stanach zagrożenia życia oraz pacjentów z udarem mózgu.
3. Sala Rehabilitacji Kardiologicznej/Kinezyterapii - służąca do rehabilitacji kardiologicznej pacjentów z ostrymi zespołami wieńcowymi, niewydolnością serca, po zabiegach kardiochirurgicznych, po udarze mózgu. Opiekę sprawują lekarze z oddziału, magister rehabilitacji, psycholog, pielęgniarka edukacyjna..
4. Sala Edukacyjno-Wypoczynkowa- wyposażona w system audio-wizualny, komputer, telewizor, zaplecze socjalne.
5. Sala Zabiegowa – służącą do wykonywania prostych zabiegów internistyczno-kardiologicznych

Przy oddziale funkcjonuje
1. Pracownia Echokardiografii – wykonywane są badania echo serca przezklatkowe oraz echokardiografie dobutaminową
2. Pracownia Kardiologiczna – wykonywane są następujące badania badania: testy wysiłkowe (na bieżni oraz cykloergometrze), EKG spoczynkowe, 24-godzinne monitorowanie EKG metodą Holtera, spirometria, 24-godzinne monitorowanie ciśnienia tętniczego.

W oddziale są udzielane następujące świadczenia:
Diagnostyka i leczenie chorób układu sercowo-naczyniowego
1. Diagnostyka chorób serca i układu krążenia
2. Leczenie chorób serca i układu krążenia
3. Kwalifikacja do kardiologicznego leczenia inwazyjnego, leczenia kardiochirurgicznego
4. Edukacja i wczesna rehabilitacja pacjentów z chorobami serca i układu krążenia

Diagnostyka i leczenie schorzeń internistycznych
1. Diagnostyka i leczenie chorób wewnętrznych, z uwzględnieniem schorzeń w ramach wszystkich głównych podspecjalności internistycznych
2. Diagnostyka, leczenie i rehabilitacja pacjentów z udarem mózgu.
3. Edukacja pacjentów diabetologicznych.

Stacjonarna Rehabilitacja kardiologiczna

        

           


 

 

 1. Stacjonarna Rehabilitacja Kardiologiczna jest udzielana świadczeniobiorcom, których stan zdrowia nie pozwala na rehabilitację w warunkach ambulatoryjnych i którzy wymagają całodobowego nadzoru medycznego, a w szczególności świadczeniobiorcom po: 
 • ostrych zespołach wieńcowych;
 • plastyce naczyń wieńcowych;
 • zabiegach kardiochirurgicznych;
 • zabiegach z zakresu chirurgii naczyniowej;
 • zaostrzeniach niewydolności serca.
 1. Rehabilitacja prowadzona jest w oparciu o indywidualnie dobrany schemat treningowy przygotowany przez lekarza specjalistę kardiologa i lekarza rehabilitacji medycznej  we współpracy z magistrem fizjoterapii. Schemat ustala się na podstawie przeprowadzonego testu wysiłkowego na bieżni ruchomej lub cykloergometrze, wyników innych nieinwazyjnych badań kardiologicznych (EKG metodą Holtera, monitorowanie ciśnienia tętniczego metodą Holtera) oraz ogólnego stanu zdrowia świadczeniobiorcy.
 2. Rehabilitacja obejmuje stosowanie ćwiczeń fizycznych o rodzaju, intensywności, czasie trwania i częstotliwości, uwzględniających globalną ocenę ryzyka zdarzeń sercowych oraz wynik badania wysiłkowego. Schemat rehabilitacji obejmuje również  fizykoterapię, zajęcia edukacyjne, interwencje psychospołeczne ukierunkowane na profilaktykę chorób układu krążenia, wtórną prewencję i rehabilitację

Personel Rehabilitacji Kardiologicznej

Działalność dydaktyczno - szkoleniowa
Oddział posiada akredytację do szkolenia w ramach specjalizacji z chorób wewnętrznych, jest w trakcie oceny wniosku o akredytację z zakresu kardiologii.
Oddział zajmuje się działalnością dydaktyczno - szkoleniową dla lekarzy zatrudnionych w oddziale, lekarzy spoza szpitala (głównie lekarzy POZ), średniego personelu medycznego.
W Oddziale odbywają się praktyki dla studentów wydziału lekarskiego, studentów pielęgniarstwa

W oddziale zostały zrealizowane
1. Program profilaktyczny - "Prewencja wtórna choroby wieńcowej"
2. Projekt w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego"Nowoczesny Oddział Chorób Wewnętrznych i Kardiologii w SPS ZOZ w Lęborku – jakość, wiedza, edukacja”
3. Dwa projekty w ramach Unii Europejskiej :
Projekt Interreg III B „E-zdrowie dla regionów” - zrealizowany
Projekt Interreg IV B „ICT (Information, Communication, Technology) dla zdrowia” - zrealizowany

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lęborku

Przejdź do góry strony