DĄŻYMY DO UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH O NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI
 • [hide]Diagnostyka obrazowa
 • [hide]Laboratoria
 • [hide] Wejdź i Sprawdź!
 • SPS ZOZ w Lęborku
  SPS ZOZ w Lęborku
  Nowoczesny szpital i nowoczesne poradnie specjalistyczne 84-300 Lębork, ul.Juliana Węgrzynowicza 13, tel. (0-59) 86 35 202
 • Nowoczesny sprzęt i wyposażenie
  Nowoczesny sprzęt i wyposażenie
  SPS ZOZ w Lęborku to nowoczesny sprzęt medyczny renomowanych producentów oraz nowoczesne wyposażenie sal zabiegowych i chorych.
 • Nowoczesna infrastruktura szpitala
  Nowoczesna infrastruktura szpitala
  Nowoczesne wnętrza, które pomogą Państwu się odnaleźć.
 • Parking cennik
  Parking cennik
 •  CENTRALNA REJESTRACJA do Poradni Specjalistycznych  tel. 59 / 86 35 283  lub  59 / 86 35 289   ZAPRASZAMY do poradni: ALERGOLOGICZNEJ, CHIRURGII OGÓLNEJ, CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ, DIABETOLOGICZNEJ, LOGOPEDYCZNEJ, NEONATOLOGICZNEJ, ONKOLOGICZNEJ, PATOLOGII CIĄŻY oraz KONTROLI ROZRUSZNIKÓW I KARDIOWERTERÓW.

Oddział Psychiatryczny

Oddział Psychiatryczny

 

Sekretariat (0-59) 8635296
Lekarz Kierujący Oddziałem (0-59) 8635355
Lekarz Dyżurny po godz. 15-tej (0-59) 8635259

Pielęgniarka Oddziałowa (0-59) 8635319
Dyżurka Pielęgniarska / parter/ (0-59) 8635205
Dyżurka Pielęgniarska /piętro/ (0-59) 8635250

 

Lekarze:

 • p.o. Lekarza Kierującego Oddziałem: Jarosław Radomski- w trakcie specjalizacji z psychiatrii

 • lek. med. Alicja Szewczyk – specjalista w dziedzinie psychiatrii

 • lek. med. Maciej Zbyszkowicz – specjalizacja (I stopnia) z psychiatrii

 • lek. med. Maria Walentynowicz – specjalizacja (I stopnia) z psychiatrii

 • lek. med. Maria Szultka – Pacyno -specjalista w dziedzinie psychiatrii

 • lek. med. Leszek Kuczkowski- specjalista w dziedzinie psychiatrii

 • lek. med. Przemysław Sieracki – specjalista w dziedzinie psychiatrii

 • lek. med. Ewa Staszewska – specjalista w dziedzinie psychiatrii

 • lek. med. Ryszard Jaguś - w trakcie specjalizacji z psychiatrii

 • lek. med. Jacek Stasiuk - w trakcie specjalizacji z psychiatrii

Psycholodzy:

 • mgr Tadeusz Zieliński - psycholog

 • mgr Michał Grzenkowicz - psycholog, psychoterapeuta poznawczo- behawioralny

 • mgr Marta Ptaszyńska - psycholog, terapeuta środowiskowy

 • mgr Emilia Kisicka - psycholog, psychoterapeuta poznawczo- behawioralny, w trakcie specjalizacji z psychologii klinicznej

 • mgr Anna Suligowska - psycholog -  specjalista psychologii klinicznej

Terapeuci:

 • mgr Joanna Wróblewska- pedagog, terapeuta zajęciowy

 • mgr Joanna Barna – pedagog terapeutyczny

Pielęgniarki:

 • Pielęgniarka Oddziałowa- Elżbieta Jarocka

 • 11 pielęgniarek w tym:

  1 z Licencjatem,

  5 po Kwalifikacyjnym Kursie Psychiatrycznym,

  6 po Kwalifikacyjnym Kursie z Pielęgniarstwa Rodzinnego,

  1 po Kursie Kwalifikacyjnym z Opieki Długoterminowej,

  2 po Kursie Specjalistycznym Opieka Nad Pacjentem Geriatrycznym

 • 5 sanitariuszy

 • 1 opiekun medyczny

 • 2 sekretarki medyczne

Oddział działa w strukturze SPS ZOZ korzystając z zaplecza laboratoryjno- diagnostycznego. Budynek jest usytuowany w obrębie szpitala, w wolno stojącej wilii, otoczony zielenią i miejscami rekreacyjnymi. Oddział dysponuje własną izbą przyjęć oraz 40-ma łóżkami z podziałem na:

-18 łóżek dla pacjentów w stanach ostrych(parter)

-22 łóżka dla pacjentów z zakresu tzw. ”małej psychiatrii”(piętro)

 

 • Oddział pracuje w systemie półotwartym, całodobowym.

 • Stosujemy w oddziale leczenie farmakologiczne, psychoterapię, a także sejsmoterapię.

 • Pacjenci mają możliwość korzystania z sali terapii zajęciowej, spacerów pod opieką terapeuty oraz treningu domowego.

 • Oddział świadczy usługi tylko dla osób dorosłych z zakresu leczenia:

  -organicznych zaburzeń psychicznych w zakresie gerontopsychiatrii

  -zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania spowodowanych nadużywaniem środków psychoaktywnych

  -choroby alkocholowej z możliwością detoksykacji

  -uzależnień- detoksykacja, leczenie wstępne

-schizofrenii, zaburzeń schizoafektywnych i urojeniowych

-zaburzeń afektywnych

-zaburzeń nerwicowych związanych ze stresem i pod postacią somatyczną

-zaburzen osobowości i zachowania

-upośledzenia umysłowego- diagnostyka i leczenie

 

Wyposażenie:

 • sale chorych mieszczą od 2 do 6 osób, umeblowanie w większości sanatoryjne,telefon przy łóżku,

 • w skład oddziału wchodzą dwie dyżurki pielęgniarskie, gabinet zabiegowy, gabinety lekarskie, psychologiczne, sala psychoterapeutyczna, jadalnio- świetlica.

 

Posiadany sprzęt:

 • aparat do elektrowstrząsów

 • defibrylator

 • ssak(2szt.)

 • butla z tlenem

 • glukometr

 • oftalmoskop

 • zestaw p/wstrząsowy

 

Informacja dla pacjentów – jak przygotować się do pobytu w oddziale, pacjent powinien zabrać ze sobą:

 • dokument potwierdzający tożsamość

 • skierowanie do oddziału

 • posiadaną dokumentację medyczną z poprzedniego leczenia w szpitalach, ambulatoriach,wyniki badań

 • środki do higieny osobistej/ ręcznik,mydło,szampon,gąbka, przybory do golenia/

 • piżama,szlafrok,kapcie

 • niezbędne przybory/ sztućce,kubek/

 • dres do ćwiczeń

 • ubranie codzienne

 

 

 

Zespół Leczenia Środowiskowego (domowego)

 

Kierownik Zespołu:  specjalista psychiatrii- Przemysław Sieracki

 

W ZLŚ przyjmują:

Emilia Kisicka    - psycholog kliniczny w trakcie specjalizacji

Michał Grzenkowicz    - psycholog, psychoterapeuta

Marta Ptaszyńska   - terapeuta środowiskowy/ psycholog/ psychoterapeuta

 

 

Kogo leczymy:

Zespół leczenia środowiskowego (ZLŚ) zapewnia intensywne leczenie osobom pełnoletnim. Oferta kierowana jest w szczególności do pacjentów: 

•  ze względnymi wskazaniami do hospitalizacji psychiatrycznej, pozostających ze  względów

    terapeutycznych w środowisku domowym;

•  które zakończyły leczenie w oddziale całodobowym lub dziennym, ale wymagają dalszych

    intensywnych oddziaływań psychoterapeutycznych, farmakologicznych i rehabilitacyjnych;

•  z którymi nie udało się uzyskać trwałej, efektywnej współpracy podczas leczenia w

    oddziale szpitalnym lub poradni.

 

W ramach ZLŚ nie leczymy pacjentów:

- posiadających bezwzględne wskazania do hospitalizacji psychiatrycznej całodobowej 

  (bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia chorego lub jego otoczenia);

- niezdolnych do samodzielnego funkcjonowania, którzy nie mają opieki zapewniającej

  sprawy bytowe;

- uzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych;

- których stan somatyczny wymaga leczenia w szpitalu ogólnym;

- które nie wyrażają zgody na leczenie.

Takich pacjentów kierujemy do innych form pomocy psychiatrycznej.

 

Formy pomocy:

Zależnie od etapu leczenia i stanu zdrowia pacjenta, leczenie środowiskowe realizowane jest w siedzibie ZLŚ albo w trybie wizyt domowych.

W ramach leczenia środowiskowego oferujemy:

•  diagnostykę psychiatryczną i psychologiczną,

•  leczenie farmakologiczne i psychoterapeutyczne,

•  rehabilitację,

•  niezbędne badania kontrolne oraz konsultacje w oparciu o bazę diagnostyczną Szpitala

    w Lęborku.

 

W ofercie mieszczą się również:

•  organizacja systemu wsparcia w środowisku pacjenta,

•  wsparcie dla młodych osób po przebytej psychozie,

•  wsparcie dla rodzin pacjentów,

•  jednorazowe konsultacje psychiatryczne i psychologiczne.

 

Zespół ten zajmuje się leczeniem pacjentów z następującymi rozpoznaniami:

1)      organiczne zaburzenia psychiczne włącznie z zespołami objawowymi (F00-F09);

2)      schizofrenia, zaburzenia typu schizofrenii (schizotypowe) i urojeniowe (F20-F29);

3)      zaburzenia nastroju (afektywne) (F30-F39);

4)      inne zaburzenia psychiczne (F00-F99) wymagające opieki środowiskowej z powodu znacznego stopnia zaburzenia funkcjonowania społecznego

 

Zgłoszenia pacjenta kwalifikującego się do objęcia opieką przez zespół leczenia środowiskowego można dokonać pod nr tel.   (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.00). Po otrzymaniu zgłoszenia rozpocznie się proces weryfikacji do objęcia opieką i po pozytywnej kwalifikacji zostanie ustalony indywidualny plan terapeutyczny.

Do ZLŚ z prośbą o objęcie leczeniem może zgłosić się sam pacjent lub jego rodzina, zgłoszenia dokonać może również lekarz prowadzący z Poradni Zdrowia Psychicznego lub z oddziału całodobowego/dziennego szpitala psychiatrycznego, lekarz Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) lub lekarz specjalista z Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej, a także pracownik opieki społecznej.

 

Pacjent wyraża pisemną zgodę na udzielanie świadczeń.

Skierowanie od lekarza jest warunkiem koniecznym przyjęcia na terapię.

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lęborku

Przejdź do góry strony