DĄŻYMY DO UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH O NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI
 • [hide]Diagnostyka obrazowa
 • [hide]Laboratoria
 • [hide] Wejdź i Sprawdź!
 • SPS ZOZ w Lęborku
  SPS ZOZ w Lęborku
  Nowoczesny szpital i nowoczesne poradnie specjalistyczne 84-300 Lębork, ul.Juliana Węgrzynowicza 13, tel. (0-59) 86 35 202
 • Nowoczesny sprzęt i wyposażenie
  Nowoczesny sprzęt i wyposażenie
  SPS ZOZ w Lęborku to nowoczesny sprzęt medyczny renomowanych producentów oraz nowoczesne wyposażenie sal zabiegowych i chorych.
 • Nowoczesna infrastruktura szpitala
  Nowoczesna infrastruktura szpitala
  Nowoczesne wnętrza, które pomogą Państwu się odnaleźć.
 • Parking cennik
  Parking cennik
 •  CENTRALNA REJESTRACJA do Poradni Specjalistycznych  tel. 59 / 86 35 283  lub  59 / 86 35 289   ZAPRASZAMY do poradni: ALERGOLOGICZNEJ, CHIRURGII OGÓLNEJ, CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ, DIABETOLOGICZNEJ, LOGOPEDYCZNEJ, NEONATOLOGICZNEJ, ONKOLOGICZNEJ, PATOLOGII CIĄŻY oraz KONTROLI ROZRUSZNIKÓW I KARDIOWERTERÓW.

Pracownia Endoskopii

Pracownia Endoskopii znajduje się na I piętrze naprzeciwko pracowni rentgenowskiej.

ENDOSKOPIA – ogólna nazwa zabiegów diagnostyczno – leczniczych polegających na badaniu wnętrza ciała przy wykorzystaniu endoskopów.

Badania endoskopowe polegają na wprowadzeniu do wnętrza ciała pacjenta sondy endoskopu (część endoskopu zawierająca światłowód do oświetlenia badanego pola, obrazowód – przekazujący obraz z wnętrza badanego narządu oraz kanał narzędziowy służący do wprowadzenia specjalnych narzędzi służących do pobierania materia.łu do badań i wykonywania zabiegów).

 

Rejestracja: 059 86 35 264

Kierownik Pracowni Endoskopowej SPS ZOZ w Lęborku:
Lek. med. Aleksander Szyłko - specjalista chirurgii ogólnej

Lekarze wykonujący procedury endoskopowe:
 • Lek. med. Aleksander Szyłko - specjalista chirurgii ogólnej
 • Lek. med. Paweł Wojtkiewicz - specjalista chorób wewnętrznych, specjalista gastroenterolog nr tel. 602 308 599
 • Lek. med. Joanna Izabela Graczyk - specjalista chorób wewnętrznych, specjalista gastroenterolog
 • Lek. med. Cezary Płatkowski - specjalista gastroenterologii, specjalista chirurgii ogólnej
Pielęgniarki:
 • Pielęgniarka dyplomowana - Jolanta Kiedrowska
 • Pielęgniarka dyplomowana - Bożena Skocka
 
Godziny pracy:
Poniedziałek 7:25 - 15:00
Wtorek 7:25 - 15:00
Środa 7:25 - 15:00
Czwartek 10:00 - 17:35
Piątek 7:25 - 15:00
 
Rejestracja:
Wtorek 8:00 - 10:30
Środa 8:00 - 10:30
Czwartek 10:00 - 13:00
Piątek 8:00 - 10:30
 
Pracownia Endoskopii SPS ZOZ Lębork prowadzi usługi w zakresie diagnostyki i leczenia endoskopowego dla Pacjentów lecznictwa zamkniętego i otwartego. 
Procedury endoskopowe wykonywane są przez doświadczoną kadrę lekarską i pielęgniarską ciągle podnoszącą swe kwalifikacje. 
Pracownia wykonuje procedury endoskopowe w trybie planowym i pilnym- całodobowo. 
Wykonuje pełen zakres badań górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego. 

Do głównych procedur wykonywanych w oparciu o Pracownię Endoskopową i Zakład Radiologii należą: 
 
 • GASTROSKOPIA
 • GASTROSKOPIA+ TEST URAZOWY
 • GASTROSKOPIA + POBIERANIE WYCINKÓW DO WERYFIKACJI HISTOPOATOLOGICZNEJ
 • GASTROSKOPIA + OSTRZYKIWANIE KRWAWIACYCH ZMIAN TJ. OWRZODZEŃ, NADŻEREK ,ŻYLAKÓW PRZEŁYKU
 • USUWANIE CIAŁ OBCYCH 
 • Gastroskopia + klipsowanie krwawiących zmian

 • gastroskopia + koagulacja Beamerem Argonowym – APC

 • Gastroskopia + mukosektomia zmian patologicznych w żołądku, 12-cy

 • Gastroskopia + oglądanie zmian patologicznych w opcji NBA

Rektosigmoidoskopia:
 • REKTOSIGMOIDOSKOPIA
 • REKTOSIGMOIDOSKOPIA + BIOPSJA 
 • KOLONOSKOPIA
 • KOLONOSKOPIA+ BIOPSJA
 • KOLONOSKOPIA + POLIPEKTOMIA
 • KOLONOSKOPIA + TAMOWANIE KRWAWIEŃ Z DOLNEGO ODCINKA PRZEWODU POKARMOWEGO 
 • Kolonoskopia + koagulacja Beamerem Argonowym – APC

 • Kolonoskopia + mukosektomia zmian patalogicznych jelita grubego

 • Kolonoskopia + oglądanie zmian patologicznych w opcji NBA

W przypadku kiedy pacjentowi zostają pobrane wycinki  lub inny materiał tkankowy do badania histopatologicznego należy zgłosić się po wynik osobiście lub z pisemnym upowżnieniem po 3 - 4 tygodniach.

Nasza pracownia współpracuje z Ośrodkiem Endoskopowym w Szczecinie i ze szpitalem MSW w Gdańsku.

 
 • ECPW
 • ECPW + SFINKTEROTOMIA
 • ECPW + SFINKTEROTOMIA+USUNIĘCIE ZŁOGÓW
 • ECPW + SFINKTEROTOMIA+ PROTEZA
 • ECPW + SFINKTEROTOMIA +SONDA NOSOWO ŻÓŁCIOWA . 

   

 

SZANOWNY PACJENCIE

Jeżeli masz wyznaczony termin gastroskopii/ kolonoskopii/ innej procedury endoskopowej

jeżeli przyjmujesz:

 • A. Leki przeciwpłytkowe:
 • kwas acetylosalicylowy (Polocard,
 • Acard, Polopiryna)
 • klopidogrel (Plavix, Agregex, Areplex,
 • Zylt, Plavocorin)

B. Antykoagulanty:

 • Warfin
 • Sintrom
 • Acenokumarol
 • Pradaxa
 • Xarelto
 • Inne

Poinformuj o tym Personel Pracowni Endoskopowej

 

Poinformuj swojego lekarza o wyznaczonym terminie badania, gdyż może będziesz miał, w niektórych przypadkach odstawione powyższe leki lub zamienione na inne.

 

MODYFIKACJA LECZENIA PRZECIWPŁYTKOWEGO (ANTYAGREGACYJNEGO) I PRZECIWZAKRZEPOWEGO U CHORYCH PODDANYCH PROCEDURĄ ENDOSKOPOWĄ

Zasady postępowania w przypadkach pacjentów poddanych leczeniu antyagregacyjnemu i przeciwzakrzepowemu, u których planowane jest wykonanie procedury endoskopowej w obrębie górnego odcinka przewodu pokarmowego regulują opublikowane w 2013r. wytyczne Grupy Robotniczej Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii oraz wytyczne ESGE z 2011r. Reasumując cytowane zalecenia, nawet w sytuacji stosowania podwójnej terapii antyagregacyjnej, nie ma potrzeby odstawiania leczenia antyagregacyjnego (kwas acetylosalicylowy, pochodne tienopirydyny) u pacjentów, u których wykonuję się diagnostyczną gastroskopię z biopsją bez użycia elektrokoagulacji. W przypadku planowanego zabiegu usunięcia polipów >1 cm u pacjentów przyjmujących podwójną terapię antyagregacyjną zaleca się rozważenie odroczenia zabiegu lub też odstawienie ( po konsultacji z kardiologiem) pochodnych tienopirydyny na 7 dni przed planowanym zabiegiem; nie ma natomiast konieczności odstawiania preparatów kwasu acetylosalicynowego. Ponadto zaleca się odstawienie leków antyagregacyjnych w przypadku planowania zabiegów endoskopowej mukozektomii i dyssekcji podśluzówkowej. Trzeba podkreślić, że „pomostowe” stosowanie heparyn drobnocząsteczkowych u pacjentów poddanych leczeniu antyagregacyjnemu jest nieskuteczne, co wynika z odrębnych mechanizmów działania tych leków. Natomiast w przypadku chorych, przyjmujących przewlekle doustne antykoagulanty (pochodne kumaryny), przygotowywanych do planowanych zabiegów endoskopowych w obrębie górnego odcinka przewodu pokarmowego należy rozważyć terapię „pomostową” heparynami drobnocząsteczkowymi (nie jest to natomiast konieczne w przypadku diagnostycznej gastroskopii z biopsją). Ponadto u chorych poddanych leczeniu antyagregacyjnemu lub przeciwzakrzepowemu, u których wystąpiły objawy krwawienia z przewodu pokarmowego, należy odstawić omawiane grupy leków do czasu uzyskania endoskopowej hemostazy. Natomiast endoskopia interwencyjna, przeprowadzana w celu tamowania krwawienia może i powinna być wykonywana u pacjentów poddanych zarówno leczeniu przeciwpłytkowemu, jak i przeciwzakrzepowemu.

Wytyczne dotyczące zasad postępowania w przypadkach pacjentów leczonych tzw. nowymi lekami antyagregacyjnymi i przeciwzakrzepowymi zostały opublikowane przez ASGE w 2014r. Według cytowanych zaleceń inhibitory czynnika Xa (rywaroksaban i apiksaban) należy odstawić 24 godz. przed diagnostyczną EGD i przed procedurami z niskim ryzykiem krwawienia oraz 48 godz. przed procedurami, obciążonymi wysokim ryzykiem krwawienia. Okres przed procedurą endoskopową, w jaki należy odstawić bezpośredni inhibitor trombiny, uzależniony jest od wydolności nerek pacjenta i wynosi od 24 do 120 godz. w przypadku procedur z niskim ryzykiem krwawienia oraz od 2 do >5 dni w przypadku procedur obarczonych wysokim ryzykiem krwawienia. Terapię pochodnymi tienopirydyny nowej generacji należy wstrzymać na 5 – 10 dni przed planowanym zabiegiem endoskopowym w obrębie górnego odcinka przewodu pokarmowego. Nie ma zaleceń doryczących odstawiania pochodnych tienopirydyny przed diagnostyczną EDG. W przypadku terapii inhibitorami receptora glikoproteinowego Iib/IIIa abcyksymab należy odstawić 12-24 godz. przed każdą procedurą diagnostyczną i terapeutyczną w obrębie górnego odcinka przewodu pokarmowego, natomiast leczenie eptyfibatydem należy wstrzymać 2-4 godz. przed planowanym zabiegiem terapeutycznym w obrębie górnego odcinka przewodu pokarmowego.

W ramach hospitalizacji  Pracownia Endoskopii SPS ZOZ wykonuje:

 • Złożone polipectomie endoskopwe w zakresie przełyku, żołądka, dwunastnicy i jelita grubego.
 • Zabiegi poszerzania zwężeń przewodu pokarmowego.
 • Usuwanie za pomocą koagulacji w osłonie argonu (APC) zmian o charakterze malformacji naczyniowych przewodu pokarmowego.
 • Zabiegi zakładania endoskopowej gastrostomii ( PEG)
 • Opaskowanie żylaków przełyku.
 • Zabiegi w zakresie dróg żółciowych i trzustkowych (ERCP, sfinkterotomie z usuwaniem złogów, endolitotrypsje, poszerzanie zwężeń przewodów żółciowych i trzustkowych, protezowanie przewodów żółciowych, łącznie z protezowniami paliatywnymi protezami samorozprężalnymi, protezowanie dróg trzustkowych, endoskopowe leczenie szkód żółciowych powstałych w trakcie leczenia operacyjnego) .
 • Endoskopowe wycięcie brodawki Vatera.
 • Endoskopowy przezścienny drenaż torbieli trzustki.
 • Endoskopowe wycinanie zmian podśluzówkowych w zakresie górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego.
 • Paliatywne protezowanie zwężeń nowotworowych w zakresie przełyku i jelita grubego protezami samorozprężalnymi.

Wysokospecjalistyczne procedury wykonywane są w warunkach gabinetu zabiegowego Pracowni Endoskopii  w znieczuleniu w asyście lekarza anestezjologa. Posiadamy nowoczesną elektrokoagulację wraz z koagulacją w osłonie argonu (APC), dająca bezpieczeństwo w trakcie zabiegów endoskopowych. Sterylizacja sprzętu odbywa się zgodnie z normami unijnymi, zapewniając tym samym maksymalne bezpieczeństwo pacjenta. W trosce o dobro naszych pacjentów lekarze wykonujący badania i zabiegi endoskopowe podlegają ciągłym szkoleniom zarówno w ramach warsztatów endoskopowych organizowanych przez ośrodki szkoleniowe w Polsce jak i za granicą. Lekarze wykonujący badania w pracowni posiadają certyfikaty uprawniające do wykonywania wszelkich procedur endoskopowych wydane przez Polskie Towarzystwo Gastroenterologiczne. W pracowni wykonywane są badania zarówno w ramach świadczeń ambulatoryjnych finansowanych przez NFZ jak również w ramach hospitalizacji. Rocznie wykonujemy ponad 2 tysięce badań i zabiegów endoskopowych.

 

PROCEDURY WYSOKOSPECJALISTYCZNE

 1. Zakładanie żołądkowych przetok odżywczych drogą endoskopową PEG
 2. Protezowanie połączenia przełykowo - żołądkowego w nieoperacyjnych nowotworach przełyku
 3. Rozszerzenie przełyku w Achalazji przełyku
 4. Rozszerzenie przełyku w zwężeniach o innej etiologii
 5. Protezowanie dróg żółciowych stentami metalowymi w przebiegu nieoperacyjnego raka dróg żółciowych
 6. Endoskopowy drenaż pseudotorbieli trzustkowych
 7. Leczenie guzków krwawicowych odbytu o paskowanie metodą Barrona
 8. Leczenie endoskopowe w skrajnej otyłości BMI >40 lub BMI>35 przy dodatkowych obciążeniach - BIB
 9. Wycinanie zmian żołądka, 12-cy, jelita grubego za pomocą mukosektomii.

Do wykonywania procedur endoskopowych używany jest sprzęt endoskopowy i akcesoria nowej generacji firmy: OLYMPUS, PENTAX, WILSON COOK, HAMMER. Cały proces dekontaminacji sprzętu endoskopowego wykonywany jest wg zaleceń Grupy Roboczej ds. dekontaminacji sprzętu endoskopowego przy Przewodniczącym Krajowego Zespołu Konsultantów Medycznych w dziedzinie gastroenterologii. Wszelkie akcesoria endoskopowe po sterylizacji przechowywane są w hermetycznie zamkniętych rękawach foliowych.

Rejestracja pacjentów odbywa się w dogodnych terminach, po bardzo szczegółowym wytłumaczeniu przez Personel Pracowni sposobu przygotowania do badania. Pacjent w każdej chwili ma prawo zaciągnąć informacji o interesującym go badaniu.

Wszelkie procedury endoskopowe wykonywane są po uzyskaniu zgody Pacjenta.

W bardziej skomplikowanych procedurach endoskopowych np. (polipektomia,ECPW). Pacjent podczas ich wykonywania prowadzony jest przez doświadczony Zespół Anestezjologiczny, przez co niedogodności i ryzyko badania sprowadzone są do minimum.

Pracownia Endoskopowa SP ZOZ Lębork w trosce o dobro Pacjenta ciągle zwiększa zakres swych usług wzbogaca się o coraz to nowszy sprzęt, szkoli kadrę medyczną.

 

CENNIK w przypadku badań wykonanych prywatnie wpłata w kasie SPS ZOZ Lębork

 • gastroskopia diagnostyczna z testem ureazowym 150zł

 • gastroskopia diagnostyczna z biopsją – bad. Histopatologiczne 190zł

 • kolonoskopia diagnostyczna 310zł

 • kolonoskopia diagnostyczna z pobraniem wycinków do bad. Hist. 370zł

 • kolonoskopia z zabiegiem polipektomii prostej ( liczba polipów 1-3 średnica każdego nie większa niz 20 mm) 1000zł

 • rektoskopia 60zł

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lęborku

Przejdź do góry strony