DĄŻYMY DO UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH O NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI
 • [hide]Diagnostyka obrazowa
 • [hide]Laboratoria
 • [hide] Wejdź i Sprawdź!
 • SPS ZOZ w Lęborku
  SPS ZOZ w Lęborku
  Nowoczesny szpital i nowoczesne poradnie specjalistyczne 84-300 Lębork, ul.Juliana Węgrzynowicza 13, tel. (0-59) 86 35 202
 • Nowoczesny sprzęt i wyposażenie
  Nowoczesny sprzęt i wyposażenie
  SPS ZOZ w Lęborku to nowoczesny sprzęt medyczny renomowanych producentów oraz nowoczesne wyposażenie sal zabiegowych i chorych.
 • Nowoczesna infrastruktura szpitala
  Nowoczesna infrastruktura szpitala
  Nowoczesne wnętrza, które pomogą Państwu się odnaleźć.
 • Parking cennik
  Parking cennik
 •  CENTRALNA REJESTRACJA do Poradni Specjalistycznych  tel. 59 / 86 35 283  lub  59 / 86 35 289   ZAPRASZAMY do poradni: ALERGOLOGICZNEJ, CHIRURGII OGÓLNEJ, CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ, DIABETOLOGICZNEJ, LOGOPEDYCZNEJ, NEONATOLOGICZNEJ, ONKOLOGICZNEJ, PATOLOGII CIĄŻY oraz KONTROLI ROZRUSZNIKÓW I KARDIOWERTERÓW.

Aseptyka i antyseptyka, sterylizacja – bezpieczeństwo pacjenta

  

Aseptyka i antyseptyka, sterylizacja – bezpieczeństwo pacjenta w SPS ZOZ w Lęborku” w ramach priorytetu "Opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem"

Przedmiotem projektu jest modernizacja i wyposażenie Centralnej Sterylizatorni w nowoczesne urządzenia oraz podniesienie kwalifikacji personelu w zakresie szeroko rozumianej profilaktyki i zwalczania zakażeń szpitalnych, w tym zapoznanie się z nowoczesnymi metodami sterylizacji i dezynfekcji.

Celem bezpośrednim projektu jest podniesienie jakości opieki zdrowotnej poprzez minimalizację ryzyka zakażeń szpitalnych, a tym samym wzrost bezpieczeństwa sanitarnego szpitala.

Projekt ma na celu:
- Zmodernizowanie Centralnej Sterylizatornii, w ramach projektu istniejąca Sterylizatornia zostanie całkowicie przebudowana
- Wyposażenie Centralnej Sterylizatornii w nowoczesne urządzenia
- Podniesienie kwalifikacji personelu poprzez szkolenia na temat szeroko rozumianej higieny szpitalnej i związanego z nią bezpieczeństwa pacjenta - - Zwalczanie zakażeń szpitalnych.


 Realizowany projekt został podzielony na 4 działania:
1. Przebudowa Centralnej Sterylizatorni, w tym nowe instalacje wentylacyjne i elektryczne
2. Zakup i instalacja sprzętu
3. Szkolenia personelu medycznego
4. Zarządzanie i promocja
 
 Czas trwania: styczeń 2009 – kwiecień 2011
Całkowita wartość projektu: 522 756,00 EUR
Kwota dofinansowania ze środków Mechanizmu Finansowego EOG (85%): 444 343,00 EUR
Udział własny Powiatu Lęborskiego (15%): 78 413,00 EUR

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lęborku

Przejdź do góry strony