przejdź do wersji normalnej (graficznej)

Menu


Projekt GERIATRIA - MF EOG & NMF

Stworzenie ośrodka kompleksowej opieki zdrowotnej dla starzejącej się populacji
poprzez utworzenie Oddziału Geriatrycznego, modernizację Oddziału Fizjoterapii, zakup sprzętu
oraz prowadzenie działań edukacyjno-szkoleniowych dla pacjentów i personelu

Projekt współfinansowany ze środków dostępnych w ramach funduszy norweskich i funduszy EOG w perspektywie 2009-2014 w zakresie Programu Operacyjnego PL07: Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych

Lista podstron:

Uroczystość otwarcia Oddziału Geriatrycznego oraz zmodernizowanego Działu Fizjoterapii

czytaj więcej >

Budowa Oddziału Geriatrycznego dobiega końca

czytaj więcej >

Trwają prace związane z budową Oddziału Geriatrii

czytaj więcej >

Dział Fizjoterapii został przeniesiony

czytaj więcej >

Modernizacja Działu Fizjoterapii zbliża się ku końcowi

czytaj więcej >

Lato w pełni a realizacja Projektu trwa

czytaj więcej >

Wkracza letnia faza realizacji projektu

czytaj więcej >

Kolejny etap realizacji Projektu

czytaj więcej >

Prace modernizacyjne i roboty budowlane w ramach projektu Geriatrii i Fizjoterapii są kontynuowane

czytaj więcej >

Wiosenne prace modernizacyjne i roboty budowlane w ramach projektu Geriatrii i Fizjoterapii

czytaj więcej >

Kolejny etap prac modernizacyjnych i robót budowlanych

czytaj więcej >

Rozpoczęto przebudowę budynku po byłej pralni na potrzeby Działu Fizjoterapii

czytaj więcej >

Rozpoczynamy realizację projektu!

czytaj więcej >

Informacje ogólne o projekcie

czytaj więcej >

Everything about our PROJECT - EN

czytaj więcej >

Copyright © SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ w Lęborku, ul. Juliana Węgrzynowicza 13, 84-300 Lębork