DĄŻYMY DO UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH O NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI
 • [hide]Diagnostyka obrazowa
 • [hide]Laboratoria
 • [hide] Wejdź i Sprawdź!
 • SPS ZOZ w Lęborku
  SPS ZOZ w Lęborku
  Nowoczesny szpital i nowoczesne poradnie specjalistyczne 84-300 Lębork, ul.Juliana Węgrzynowicza 13, tel. (0-59) 86 35 202
 • Nowoczesny sprzęt i wyposażenie
  Nowoczesny sprzęt i wyposażenie
  SPS ZOZ w Lęborku to nowoczesny sprzęt medyczny renomowanych producentów oraz nowoczesne wyposażenie sal zabiegowych i chorych.
 • Nowoczesna infrastruktura szpitala
  Nowoczesna infrastruktura szpitala
  Nowoczesne wnętrza, które pomogą Państwu się odnaleźć.
 • Parking cennik
  Parking cennik
 •  CENTRALNA REJESTRACJA do Poradni Specjalistycznych  tel. 59 / 86 35 283  lub  59 / 86 35 289   ZAPRASZAMY do poradni: ALERGOLOGICZNEJ, CHIRURGII OGÓLNEJ, CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ, DIABETOLOGICZNEJ, LOGOPEDYCZNEJ, NEONATOLOGICZNEJ, ONKOLOGICZNEJ, PATOLOGII CIĄŻY oraz KONTROLI ROZRUSZNIKÓW I KARDIOWERTERÓW.

Modernizacja Działu Fizjoterapii zbliża się ku końcowi

W ramach projektu pn. „Stworzenie ośrodka kompleksowej opieki zdrowotnej dla starzejącej się populacji poprzez utworzenie Oddziału Geriatrycznego, modernizację Działu Fizjoterapii, zakup sprzętu oraz prowadzenie działań edukacyjno-szkoleniowych dla pacjentów i personelu”  wykonano kolejne roboty budowlane.

W nowej lokacji Działu Fizjoterapii

 • dokonano odbioru robót budowlanych,
 • obecnie odbywa się montaż aparatury medycznej,
 • trwają przygotowania do obioru sanitarno-epidemiologicznego.

W nadbudowanej części Oddziału Geriatrycznego trwają dalsze prace wykończeniowe i instalacyjne, a także wykonanie stolarki drzwiowej aluminiowej. Dokonano także przebicia ściany przedzielającej część nadbudowaną z częścią obecnie jeszcze zajmowaną przez Dział Fizjoterapii.

Trwa Program aktywizacji fizycznej i fizjoterapii dla mieszkańców Powiatu Lęborskiego w wieku 60+

Pacjenci sukcesywnie są rejestrowani, konsultowani w celu kwalifikacji do udziału w programie oraz mają przeprowadzane zabiegi rehabilitacyjne zgodnie z ustalonym harmonogramem. Już 416 pacjentów ukończyło 10 dniowe pakiety zabiegów i udział w ćwiczeniach usprawniających. Zabiegi cieszą się popularnością wśród mieszkańców naszego powiatu.

 

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lęborku

Przejdź do góry strony