DĄŻYMY DO UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH O NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI
 • [hide]Diagnostyka obrazowa
 • [hide]Laboratoria
 • [hide] Wejdź i Sprawdź!
 • SPS ZOZ w Lęborku
  SPS ZOZ w Lęborku
  Nowoczesny szpital i nowoczesne poradnie specjalistyczne 84-300 Lębork, ul.Juliana Węgrzynowicza 13, tel. (0-59) 86 35 202
 • Nowoczesny sprzęt i wyposażenie
  Nowoczesny sprzęt i wyposażenie
  SPS ZOZ w Lęborku to nowoczesny sprzęt medyczny renomowanych producentów oraz nowoczesne wyposażenie sal zabiegowych i chorych.
 • Nowoczesna infrastruktura szpitala
  Nowoczesna infrastruktura szpitala
  Nowoczesne wnętrza, które pomogą Państwu się odnaleźć.
 • Parking cennik
  Parking cennik
 •  CENTRALNA REJESTRACJA do Poradni Specjalistycznych  tel. 59 / 86 35 283  lub  59 / 86 35 289   ZAPRASZAMY do poradni: ALERGOLOGICZNEJ, CHIRURGII OGÓLNEJ, CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ, DIABETOLOGICZNEJ, LOGOPEDYCZNEJ, NEONATOLOGICZNEJ, ONKOLOGICZNEJ, PATOLOGII CIĄŻY oraz KONTROLI ROZRUSZNIKÓW I KARDIOWERTERÓW.

Rozpoczynamy realizację projektu!

   

Mamy przyjemność poinformować, iż w drodze przetargu nieograniczonego został wyłoniony Wykonawca robót budowlanych realizowanych  w ramach projektu „Stworzenie ośrodka kompleksowej opieki zdrowotnej dla starzejącej się populacji poprzez utworzenie Oddziału Geriatrycznego, modernizację Działu Fizjoterapii, zakup sprzętu oraz prowadzenie działań edukacyjno-szkoleniowych dla pacjentów i personelu”, który to projekt jest współfinansowany ze środków dostępnych w ramach funduszy norweskich i funduszy EOG w perspektywie 2009-2014 w zakresie Programu Operacyjnego PL07: Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych.
Całkowita wartość projektu wynosi 6 883 824 PLN. Realizacja projektu zostanie ukończona do końca kwietnia 2016 roku.        

Dnia 1.12.2014 roku Zamawiający tj. Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lęborku podpisał umowę z  konsorcjum, którego liderem jest  TECH-BUD Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Adam Krawiec na wykonanie robót budowlanych w ramach projektu. Wartość podpisanej umowy to  3 603 900,00 PLN.

Prace będą prowadzone dwutorowo – podzielono je na roboty budowlane zakładające nadbudowę z przebudową Działu Fizjoterapii na potrzeby Oddziału Geriatrycznego oraz na roboty budowlane polegające na przebudowie budynku po byłej pralni na potrzeby Działu Fizjoterapii.    
Inwestycja zostanie rozpoczęta 9.12.2014 roku, kiedy to Wykonawcy zostanie przekazany plac budowy. 
O postępach inwestycji będziemy informować na bieżąco.

 

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lęborku

Przejdź do góry strony